اینجا چراغی روشن است

ناگهان

جمعه, ۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۰۷:۱۵ ب.ظ


ناگهان، دریا! تو را دیدم حواسم پرت شد
کوزه ام بی اختیار افتاد از دستم شکست
(نجمه زارع)
+یادم آمد که از این فاصله ی دور صدایت بزنم...
  • .:.چراغ .:.