اینجا چراغی روشن است

تغییر

دوشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۴، ۰۹:۴۳ ب.ظ

بعد از مدتها سکوت و سکون می خواهم بنویسم.

هیچ هدف و آرمان خاصی درکار نیست.

نوشتن برای نوشتن. نوشتن برای خودشناسی! 


 جوآن دیدیون(نویسنده ی آمریکایی):" آیا جز این است که تنها با رویاپردازی و نوشتن میتوانم به اندیشه هایم دست پیدا کنم؟".  • .:.چراغ .:.