اینجا چراغی روشن است

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

شبِ یادواره ی دو شهید گمنام دانشگاه است. به قول بچه ها جشن تولدشان. راوی، طلبه ی جوانی است که پیش تر، روایتگری اش را در جنوب، نزدیک کانال کمیل شنیده ام. آنجا یک جوری روایت می کرد که نظیرش را کمتر دیده بودم. با اینکه سنش به جنگ نمی خورد اما وقتی از شهدا حرف می زند انگار می کنی هم رزم شهدا بوده.

او جوان است، من هم جوانم خیر سرم...

از کانال کمیل می گوید. از تشنگی و مظلومیت شهدایش. از شباهتشان به شهدای کربلا. روایتش تکراری است. تکراری که اگر نباشد خیلی چیزها از بین می برد... مگر نه اینکه تمام ذکر و نمازهای ما تکرار مکررات است. اما کافیست مدتی تکرارشان نکنیم تا از هستی ساقط شویم و بمیریم. و اینکه، از شهدا گفتن راحت است، اما درک کردن و باور کردنشان سخت است.

آنها جوان بودند، من هم جوانم خیر سرم...

از ابراهیم هادی می گوید... از اینکه او تمام ویژگی های یک جوان را داشت، معصوم هم نبود! اما می دانست چطور باید زندگی کند. از شبهایی که از جبهه برمی گشت و تا اذان صبح، تا وقتی که اهل خانه بیدار شوند، پشت در می خوابید. از اینکه نگارنده ی خاطراتِ این شهیدِ بزرگ وقتی می خواست اسم کتابش را انتخاب کند، تفالی به قرآن زد و این آیه ها آمدند:" سلامٌ عَلی اِبراهیم(109) کذلک نَجزِی المُحسنین(110 ) انهُ مِن عِبادِنَا المُومِنینَ(َ111) (صافات).

ابراهیم هادی جوان بود، من هم جوانم خیر سرم...

شب بعد از یادواره، دارم توی اینترنت می چرخم که خبر پیدا شدن پیکر 175 شهید غواص کربلای چهار را می بینم. در متن خبر آمده که در بدن برخی از این شهدا هیچ نشانی از جراحت وجود ندارد. گویا آنها را زنده به گور کرده اند. چهره شان آنقدر جوان است که از خود و جوانی بر باد رفته ام، بدم می آید...

آنها جوان بودند، من هم...

من هیچی نیستم.


* و اما این آهنگ...

مصداقِ تلخی این روزهای من است. تلخی یأس... تلخی حقارتِ نفس... .

 

 

 

 

  • .:.چراغ .:.

  • .:.چراغ .:.

این روزها یک ذهنِ باز می خواهم که بتواند بفهمد

یک روح بخشنده که بتواند ببخشد

یک قلب روشن که بتواند گرم کند

یک دوست خوب که بتواند درک کند

یک استاد بزرگ که بتواند درس بدهد

یک قلم قوی که بتواند بنویسد

یک بیان خوب که بتواند بفهماند

و...

یک خدای وسیع که بتواند دوستم داشته باشد

و از تمام اینها، فقط همان خدای وسیع را دارم، که داشتنش آغازِ داشتن همه ی چیزهای دیگرست.

شکر :)

  • .:.چراغ .:.