اینجا چراغی روشن است

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

سال نو حالم را هیچ عوض نکرد.
شاید حتا کمی مستاصل تر، مایوس تر، غمگین ترم کرد.
نمی دانم... .
تا وقتیکه جنوب بودم، همه چیز خوب بود. سراب. واقعیت وقتی مشخص شد که پای ابتلا وسط آمد. 
آدم آفت زده را اگر مبتلا بکنند با سر می رود توی جهنم.

اما...
ناامید نیستم. شعله ی کوچکی توی دلم می سوزد هنوز... .
سرخط نقطه سرخط.


  • .:.چراغ .:.