اینجا چراغی روشن است

از زبان ِ عکس؛عاشورا

دوشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۴۳ ب.ظ

(بقیه عکسها در ادامه مطلب)


+ عکس چهارم را وقتی گرفتم که تگرگ می بارید و همه درحالی که خیس ِ آب شده بودند دعای فرج را زمزمه می کردند.حیف که عکسها صامت اند...

++ توجه: روی عکس ها اگر کلیک کنید؛ به قدر ظرفیتشان رشد می کنند!
بعدا نوشت: یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن|چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند(فاضل)